Onbezorgde dag

  Onlangs werd door onze parochiële caritas weer een zogenaamde “onbezorgde dag voor moeders” georganiseerd in de pastorie van Sappemeer. Het was een drukte van belang: er was een kapster, een nagelspecialiste, er werden...

Gefeliciteerd

Tijdens de eucharistieviering op zaterdag 22 oktober hebben Theodorus Johannes Sibon en Nathalie Johanna Geertruida Hovingh Gods zegen gevraagd over hun verbintenis. Elk ontstaken ze een kaars met de naam en geboortedatum van de...

Samen

  Waarom ben ik nog maar in het bestuur gestapt en wat zou ik graag zien?                                             Die vraag stel ik mijzelf iedere keer opnieuw. Vanuit mijn opvoeding heb ik geleerd er voor anderen te...

Voorbereiden op …..

  Terwijl ik dit schrijf laat de laatste dag van oktober zich van zijn beste kant zien. Eigenlijk is het te warm voor de tijd van het jaar, maar het is mooi mee- genomen...

Kerkenactie Amnesty International 2022

  Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Op 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, wordt voor de tiende keer de schrijfactie “Write for Rights” gehouden.  ...

Ontmoetings- en bezinningdag

  Na drie jaar kon gelukkig deze dag  voor onze zieken en ouderen weer plaats vinden. We kunnen terug zien op een fijne dag, het was een dag van ontmoeten, vragen hoe het met...

VOORAANKONDIGING: DAG VAN HET JODENDOM 2023

___________________________________________________________________________Studiemiddag ‘STERKE‘ VROUWEN IN DE BIJBEL Sinds een aantal jaren wordt op initiatief van de Nederlandse bisschoppen in Nederland, evenalsin vele andere Europese landen, op of rond 17 januari de Dag van het Jodendom...